Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Specjalista/Specjalistka ds. BHP

Lokalizacja: Łódź

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Twoje zadania:
- nadzór nad spełnieniem wymogów prawnych w zakresie BHP;
- doradztwo i wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- działania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
- prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych bhp;
- prowadzenie postępowań powypadkowych;
- współudział w tworzeniu oceny ryzyka;
- planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych;
- reprezentowanie Pracodawcy podczas kontroli organów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa pracy;

Nasze wymagania:
- kwalifikacje zawodowe do pełnienia obowiązków Specjalisty ds. BHP;
- wykształcenie wyższe kierunkowe;
- bardzo dobra znajomość przepisów BHP;
- łatwość nawiązywania relacji;
- umiejętność współpracy przy jednoczesnym egzekwowaniu przestrzegania przepisów BHP;
- czynne prawo jazdy kat. B;
- certyfikat kwalifikowanej pierwszej pomocy - mile widziane;

Zapewnimy Ci:
- stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
- laptop oraz telefon komórkowy;
- bezpłatną prywatną opiekę medyczną w ogólnopolskiej sieci LUX MED (Pakiet Podstawowy) i możliwość przystąpienia do wyższych pakietów w atrakcyjnej cenie;
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach;


Prosimy o zamieszczenie klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji przez Seris Konsalnet Holding S.A. oraz spółki wchodzące w skład grupy Seris, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."


Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych rekrutacjach, dodatkowo:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Seris Konsalnet Holding S.A. oraz spółki wchodzące w skład grupy Seris, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."Uprzejmie informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), że:

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są (dalej: Współadministratorzy):
Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, KRS 0000372659, kapitał zakładowy 67 169 871 zł, wpłacony w całości, NIP: 7010177382, REGON 141812148;
Seris Konsalnet Security sp. z o.o. z siedzibą w 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000061197, kapitał zakładowy 42 022 000 zł, NIP: 5260208094, REGON: 008087259;
Seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o. z siedzibą w 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000043331, kapitał zakładowy 5 570 000 zł, NIP: 5260208094, REGON: 008087259;
Seris Konsalnet Cleaning sp. z o.o. z siedzibą w 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000170424, kapitał zakładowy 3 865 000 zł, NIP: 6652649882, REGON: 311598494;
Seris LAAM sp. z o.o. z siedzibą w 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000104881, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP: 5832702910, REGON: 19208693;

Kontakt ze Współadministratorami możliwy jest listownie pod adresem ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: iod@seris.pl;

Inspektorem ochrony danych jest Pani Elżbieta Ruszkowska, iod@seris.pl;
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 22(1) § 1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych (jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. "dane wrażliwe”) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług niezbędnych do realizacji celów przetwarzania, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, IT, pocztowe i kurierskie, archiwizacyjne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesów przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 24 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji;
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniono, że:
Seris Konsalnet Holding S.A. jest Współadministratorem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w zakresie procesu rekrutacji, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązków Współadministratorów w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
Stosownie do art. 26 ust. 3 RODO, niezależnie od podziału odpowiedzialności, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.

Dodano dnia: 13-07-2023

Reklama:

Seris Konsalnet Holding S.A.

Zobacz wszystkie oferty Seris Konsalnet Holding S.A. 

Reklama

Maksymalny rozmiar 3 MB, format DOC, PDF, RTF lub ODT

Zaznaczam wszystkie zgody

Akceptuję regulamin korzystania z serwisu (rozwiń). Zapoznaj się z Regulaminem "Aplikowanie Bez Rejestracji"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (rozwiń). Waunki Korzystania z serwisu oraz dane administratora znajdują się na stronie Polityki Prywatności

Chcę otrzymywać powiadomienia w sprawie podobnych ofert pracy

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji